Biz bu dili tanıyoruz

iz, tarihinin en karanlık, en acı günlerini yaşadı. Darbe ile, iç savaş ile, açıktan dış müdahale ile yüzleşti. Yok olma tehdidiyle, Anadolu'dan toptan sürülme işaretleriyle karşı karşıya kaldı. Belki yeni bir fetret devri, belki yüz yıl sürecek bir kaosun ilk fırtınasıservis ediliyordu. Ülke teslim alınacak, devlet teslim alınacak, millet…

devamı...

İlâhî fedakârlık

Her fırsatta ve sıklıkla dile getiriyorduk: ''Türkiye, Türkiye'den ibaret değildir.'Bunun ne anlama geldiğini şu günlerde daha iyi görüyoruz. Meydanlarda Afrikalılar, Suriyeliler var. Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden çalışmak / okumak için gelenler. 'Buhara, Bursa, Bosna' savunma hattı. Görüntülü bir haber: Sudan'da…

devamı...

15 Temmuz 2016

Mahallemizin camisinden ilk salâ okundu. Sonra da müezzin efendinin şu cümlesini duyduk: “İslâm kuşatma altındadır, Türklük tehlikededir.” Meselenin aslı ve esası işte buydu. Siyasiler 'demokrasi' diyebilir, desinler. Bizim için demokrasi mücadelesi değil, vatan müdafaası. Millet hayatına kasteden üniformalı teröristlere göre,…

devamı...

Bu sondur!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, yüz yıllık hesaplaşmayla karşı karşıya olduğumuzu söyledi. Biz buna 'Son İstiklâl Savaşı' diyoruz. Bu ifadeyi abartılı bulanlar olacaktır, oluyor, olsun. Resmi tarihimiz içinde yahut günlük hayatımızda, hep galibiyetleri kutluyoruz, anıyoruz. Bu kutlamalara elbette itirazımız olamaz. Coşku ve…

devamı...

Kısa Türkiye Tarihi

'Biz yasımızı tutamamış bir milletiz.' Böyle söylenir. Çünkü her şey birbiri ardına gelmiştir. Ancak nefes almaya, azıcık soluklanmaya zaman kalmıştır. Osmanlı-Rus Harbi'yle başlayan ve Kurtuluş Savaşı'yla biten o yorucu, yıkıcı mücadele. Ölüm kalımla geçen kırk beş uzun yıl. Bir çocuğun,…

devamı...