20. Yüzyılın İlk Hürriyet Destanı Kutlu Olsun

20. Yüzyılın İlk Hürriyet Destanı Kutlu Olsun

20.yy’ın başında yeryüzünde Batılı emperyalist devletler ve Rus Çarlığı tarafından sömürgeleştirilemeyen, yarı bağımsız Afganistan ve Osmanlı devleti dışında ülke kalmamıştı. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ve 13 Kasım 1918'de İstanbul’un işgaliyle milletimize de pranga vurulmak istenmişti. 19 Mayıs 1919’da…

devamı...